Στα νότια του χωριού και λίγο έξω, σαν παίρνεις το δρόμο προ τη θάλασσα, έκτισαν κατά τον 7ον αιώνα περίπου το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου.  Σύμφωνα με την παράδοση ήταν βυζαντινού ρυθμού κτισμένο. Εξωτερικά ήταν πετρόκτιστο και μάλιστα απ’ ότι φαίνεται, υπήρχαν και τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού. Σήμερα όμως παραμένει ένα εγκαταλειμμένο  ερείπιο. 

Το Τμήμα αρχαιοτήτων, σε κάποιες ανασκαφές που έκανε το 2004, βρήκε εκεί τον τάφο του αγίου. Στο τάφο όμως μέσα, βρήκαν αντί τα κόκαλα του αγίου βρήκαν κόκαλα ζώων. Αυτό συνεπάγεται πως κάποτε αυτοί που είχαν βρει τα κόκαλα του αγίου τα πήραν και έβαλαν κόκαλα ζώων.

Κάτω στο πάτωμα της εκκλησίας ,υπάρχουν δύο τύμβοι, καλυμμένοι με γύψινες πλάκες. Μέσα στα ερείπια ένα κιονόκρανο πεσμένο, φέρει επιγραφή από τέσσερις γραμμές. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι στο δάπεδο της εκκλησίας υπήρχαν δύο οπές, που οδηγούσαν σε υπόγειο σήραγγα, που έφτανε μέχρι τη θάλασσα και χρησίμευε για διαφυγή σε καιρό κινδύνου. 

Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, αν ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ιεράρχης, μάρτυς ή όσιος. Πιθανότερα πρέπει να ήταν τοπικός ασκητής. Ο Άγιος Αθανάσιος αφού κατάλαβε, ότι ο κόσμος αυτός είναι μάταιος και παροδικός και οι ηδονές ,απατηλές και πρόσκαιρες, εγκατέλειψε πάντα τα γήινα και ασκήτευσε στην περιοχή κοντά στο ποταμό Πεντάσχοινο και έφτασε σε μέτρα απαθείας. Η πίστη του προς τον Χριστό, τον έκαμε θεοφόρο και προικίστηκε από το Θείο Πνεύμα, με το χάρισμα να θεραπεύει ασθένειες. Οι θαυματουργίες του Αγίου συνεχίστηκαν και μετά την κοίμησή του και για το λόγο αυτό οι πιστοί ανήγειραν ναό στο όνομά του.

Τον Άγιο Αθανάσιο, η κοινότητα Αγίου Θεοδώρου, γιορτάζει στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου, στις 10 Ιουλίου όπου γίνεται και η λιτάνευση της Άγιας εικόνας του Αγίου Αθανασίου.